Kerncijfers op 31/12/2018

27 537 niet-gepensioneerde leden

Verdeling volgens beroep

Hun profiel


747 leden hebben solidariteitsprestaties ontvangen
6 206 leden met een bijkomende dekking in gewaarborgd inkomen

De verhouding mannen / vrouwen wijzigt vanaf vijftig jaar

Voorkeuren van onze leden inzake dekkingen van gewaarborgd inkomen


1 134 nieuwe leden


522 heraansluitingen

1 247 personen ontvingen een rust- of overlevingsrente

Een meerderheid aan vaste termijnrentes

838 pensioenen opgenomen in 2018

Totaal incasso: 89 416 408 €

89 416 408 €

80 367 992 € voor het pensioen
9 048 415 € netto voor het gewaarborgd inkomen

Portefeuille

1 847 410 021 € geïnvesteerd op 31/12/2018

De portefeuille van Amonis is verdeeld in 2 delen.

Het deel “LDI” bevat de Liability Driven Investments. Dit zijn de activa die een zo goed mogelijke dekking met minimale risico’s beogen en dit enerzijds voor de verwachte toekomstige cash flow van verplichtingen uit het verleden gekapitaliseerd aan interesten van 4,75% en 3,75%, en anderzijds verplichtingen voor de komende tien jaren, gekapitaliseerd aan een variabele basisinterestvoet (1,6% vanaf 01/01/2017). Momenteel bevat de LDI hoofdzakelijk staatsobligaties en cash.

Het tweede deel, “Growth”, bevat investeringen die gericht zijn op de langetermijnverplichtingen (toekomstige cash flow geschat op meer dan tien jaar). Dit deel heeft als doel een totaal financieel optimaal rendement op lange termijn te genereren. Het deel “Growth” bevat voornamelijk aandelen, aandelen in vastgoed en infrastructuur, deelbewijzen van fondsen met het oog op een absoluut rendement en bedrijfsobligaties. Het totale rendement in de vergelijkingstabel geeft bijgevolg het gecombineerde rendement van de portefeuilles LDI en Growth.

Detail van de spreiding van de actieven
Verdeling LDI / Growth

Netto financieel rendement: -2,14%

Vergelijking met verschillende indexen

JaarBelgische inflatie (1)Europese staatsobligaties (2)PensioPlus (3)Passief beheer
bruto (4)
Amonis
netto (5)
Amonis
reëel netto (1)
1995-20181,875,625,956,206,604,63
19951,4717,5611,1018,2017,8016,33
19962,0610,7814,3018,4919,6717,61
19971,636,6417,7013,9114,9013,27
19980,9612,0817,2019,0216,3215,41
19991,12-2,5815,3026,9732,9031,78
20002,557,30-0,07-3,99-2,19-4,74
20012,476,54-5,12-4,17-7,66-10,13
20021,6510,25-11,90-13,62-10,34-11,99
20031,594,199,3012,7516,7915,20
20042,107,578,9011,9314,0011,90
20052,785,1915,0020,2018,7315,95
20061,79-0,429,307,539,627,83
20071,821,791,39-1,16-0,55-2,37
20084,499,35-17,70-23,77-23,72-28,21
2009-0,044,3515,7016,1614,6214,66
20102,190,869,4710,519,777,58
20113,493,66-0,74-2,61-3,20-6,69
20122,2311,0012,3012,1010,368,13
20130,972,096,735,656,075,10
2014-0,3813,3811,8612,6311,9912,37
20151,501,714,483,333,692,19
20162,203,255,205,013,551,35
20172,100,156,001,533,641,54
20182,200,95-3,21-2,11-2,14-4,34
Legende
1 De vergelijking met de inflatie (cijfer van de Belgische HICP of “Harmonized Index of Consumer Prices”, dat kan verschillen van de traditionele CPI) laat toe na te gaan of Amonis, op lange termijn, de gespaarde kapitalen kan behouden of zelfs de koopkracht kan verhogen. Voor de periode 1995 – 2018 overstijgt Amonis de inflatie met gemiddeld 4,63% per jaar.
2 De vergelijking met het rendement van de Europese Staatsobligaties in euro toont het rendement dat een vastrentende belegging zou hebben opgebracht.
3 Gemiddeld rendement van de Instellingen voor Bedrijfspensioen- voorziening in België, gepubliceerd door PensioPlus, op basis van een enquête bij een representatieve steekproef van haar leden. Deze vergelijking is indicatief. Het gemiddelde houdt immers geen rekening met de investeringsnormen en de situatie eigen aan elke pensioeninstelling.
4 Rendement dat een passief beheer van de gehele portefeuille zou hebben opgeleverd. Passief beheer is een beheer dat is afgestemd op indexen van de verschillende markten en dat in principe geen actieve beleggingskeuze vereist van de beheerders van de verschillende portefeuilles.
5 Het nettorendement van Amonis, exclusief de resultaten van het programma currency overlay (strategie van valutabeheer), = -1,40% in 2018. De dekking van de deviezen vermindert het rendement met 0,74% ten opzichte van een niet-beheerde portefeuille.

Het rendement van de volledige portefeuille bestaat uit een weging van de rendementen van de twee luiken, LDI en Growth. Het rendement van de LDI composite bedroeg 0,10%, terwijl de Growth portefeuille -5,64% rendement liet optekenen in 2018. Vergelijken we deze rendementen met andere fondsen, dan is het belangrijk een onderscheid te maken tussen deze twee delen: de samenstelling van het Growth-luik ligt inderdaad meer in de lijn met de samenstelling van beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen in het algemeen.

Rollende gemiddelde rendementen

Een vergelijking van de rollende gemiddelde rendementen en de inflatie geeft een reëel (rendement rekening houdend met de inflatie) jaarlijks gemiddeld rendement van +3,98% over de afgelopen 10 jaar. Het rendement van de IBP bewaart niet enkel de koopkracht van de gespaarde kapitalen, maar behaalt ook een nettoverrijking.

Twee delen
Rendement LDI
composite
Rendement
Growth
2013-1,50%11,30%
20141,24%12,82%
20150,28%9,13%
20163,95%3,31%
2017-0,01%9,74%
20180,10%-5,64%
Op jaarbasis0,66%6,58%
Rollende gemiddelde rendementen
Belgische
inflatie
Amonis
netto
Reëel
rendement
2 year rolling2,15%0,71%-1,44%
3 year rolling2,17%1,65%-0,52%
5 year rolling1,52%4,05%2,49%
10 year rolling1,65%5,69%3,98%

Belangrijkste kerncijfers

Alle bedragen worden uitgedrukt in duizenden euro, behalve indien anders vermeld.
 201320142015201620172018
Bruto financieel rendement
(incl. beleggingskosten
en currency overlay)
6,21%12,15%3,83%3,70%3,78%-1,99%
Beleggingskosten0,14%0,16%0,14%0,15%0,14%0,15%
Ratio algemene kosten / incasso7,67%7,98%8,77%8,23%8,55%9,01%
Technisch resultaat solidariteitsfonds 2 686-3 5374 3295 569-1 4832 117
Technisch resultaat gewaarborgd inkomen 47 338-2781 9922 0431 6761 240
Persoonlijke VAP-bijdragen29 28728 66228 26327 83529 18028 607
Bijdragen voor Pensioen Overeenkomst voor
Zelfstandigen (1) n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.1 145
Bijdragen voor individuele pensioentoezegging (2)n.v.t.n.v.t.26491900630
Sociale voordelen RIZIV in VAP52 01350 80450 50652 22150 14249 986
Gemiddelde persoonlijke VAP-bijdrage (€)2 8212 8372 8412 8352 8972 941
Totale nettobijdragen gewaarborgd inkomen (3)7 7287 7177 6157 7087 8259 106
Aantal niet-gepensioneerde leden (eenheden) 25 73826 29726 83027 47227 26327 537
Eigen vermogen160 209130 770140 773188 362232 968180 344
Technische voorzieningen1 346 5211 613 6721 682 1001 720 1581 719 9071 719 806
Solvabiliteitsmarge50 48960 44563 01164 43064 12663 902
(-) Over te dragen verlies/
(+) Sociaal fonds
109 72070 32577 762123 932168 842-52 399
Voorzieningen voor risico’s en kosten 1637679755250
Fiscale last8245005685991 174716
Legende
1 Eerste onderschrijving in 2018
2 Eerste onderschrijving in 2015
3 Excl. de taks van 9,25% en rekening houdend met invalide leden die hun premie niet meer hoeven te betalen
Version FR