Jaarrekening

Globale balans (vermogens 1 en 2)


Actief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Vaste activa2 046,12 505,2
Beleggingen1 859 970,61 809 863,8
Beleggingsvastgoed5 192,05 192,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 854 778,61 804 671,8
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 22 864,625 811,3
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid19 459,922 157,1
Overige3 404,73 654,1
Vorderingen59 809,062 518,7
Leden49 862,553 728,1
Herverzekeraar1 422,40,0
Collateral0,00,0
Overige8 524,18 790,6
Liquide middelen33 932,128 785,9
Overlopende rekeningen220,0190,2
Totaal actief1 978 842,31 929 675,0

Passief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Eigen vermogen232 968,2180 344,4
Sociaal fonds168 841,9116 442,4
Solvabiliteitsmarge64 126,363 902,0
Overgedragen verlies (-)0,000,0
Technische voorzieningen1 719 907,41 719 806,3
Pensionering en overlijden1 626 484,71 625 116,8
Invaliditeit en arbeisongeschiktheid30 453,330 359,3
Winstdeelname0,00,0
Overige62 969,464 330,1
Voorzieningen risico’s & kosten52,449,9
Schulden24 996,028 782,7
Technische schulden22 912,327 554,0
Fiscale en parafiscale schulden937,1638,9
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige1 146,5589,8
Overlopende rekeningen918,4691,7
Totaal passief 1 978 842,31 929 675,0

Resultatenrekening


Resultatenrekening
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Technisch resultaat-14 288,0-5 306,2
Financieel resultaat68 394,8-39 460,1
Bedrijfsresultaat-7 437,9-7 921,3
Waardeverminderingen-911,5777,1
Voorzieningen voor risico’s & kosten23,02,5
Uitzonderlijk resultaat0,00,0
Belastingen op het resultaat-1 174,3-715,7
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar44 606,2-52 623,7Toewijzing van het resultaat
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Solvabiliteitsmarge303,6224,2
Sociaal fonds-44 909,852 399,5
Totaal toegewezen resultaat-44 606,252 623,7

Balans solidariteit


Actief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Vaste activa0,00,0
Beleggingen21 508,220 571,2
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten21 508,220 571,2
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen3 404,73 654,1
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Overige3 404,73 654,1
Vorderingen56 409,359 667,4
Leden0,00,0
Herverzekeraar0,00,0
Collateral0,00,0
Overige56 409,359 667,4
Liquide middelen76,345,3
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief81 398,583 938,0

Passief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Eigen vermogen18 436,918 869,2
Sociaal fonds18 436,918 869,2
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen59 534,261 392,0
Pensionering en overlijden0,00,0
Invaliditeit en arbeisongeschiktheid0,00,0
Winstdeelname0,00,0
Overige59 534,261 392,0
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden3 427,53 676,9
Technische schulden3 427,53 676,9
Fiscale en parafiscale schulden0,00,0
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,00,0
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal passief 81 398,583 938,0

Balans eerste vermogen


Actief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Vaste activa2 046,12 505,2
Beleggingen1 858 901,71 807 987,4
Beleggingsvastgoed5 192,05 192,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 853 709,71 802 795,4
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 17 486,319 148,6
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid14 081,715 494,5
Overige3 404,73 654,1
Vorderingen59 060,162 514,2
Leden49 854,353 723,6
Herverzekeraar682,20,0
Collateral0,00,0
Overige8 523,68 790,6
Liquide middelen21 923,414 412,6
Overlopende rekeningen220,0190,2
Totaal actief1 959 637,61 906 758,2

Passief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Eigen vermogen228 519,0175 808,1
Sociaal fonds164 392,7111 906,1
Solvabiliteitsmarge64 126,363 902,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen1 710 564,11 709 137,9
Pensionering en overlijden1 625 142,11 622 733,7
Invaliditeit en arbeisongeschiktheid23 659,723 107,5
Winstdeelname0,00,0
Overige61 762,463 296,7
Voorzieningen risico’s & kosten52,449,9
Schulden19 583,821 070,7
Technische schulden17 523,419 854,7
Fiscale en parafiscale schulden913,8626,2
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige1 146,5589,8
Overlopende rekeningen918,4691,7
Totaal passief 1 959 637,61 906 758,2

Balans tweede vermogen


Actief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Vaste activa0,00,0
Beleggingen1 068,91 876,3
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 068,91 876,3
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen5 378,26 662,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid5 378,26 662,7
Overige0,00,0
Vorderingen748,94,5
Leden8,24,5
Herverzekeraar740,20,0
Collateral0,00,0
Overige0,60,0
Liquide middelen12 008,614 373,3
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief19 204,722 916,8

Passief
2017
in 1000€
2018
in 1000€
Eigen vermogen4 449,24 536,3
Sociaal fonds4 449,24 536,3
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen9 343,310 668,4
Pensionering en overlijden1 342,72 383,2
Invaliditeit en arbeisongeschiktheid6 793,67 251,8
Winstdeelname0,00,0
Overige1 207,01 033,4
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden5 412,27 712,0
Technische schulden5 388,97 699,3
Fiscale en parafiscale schulden23,312,6
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,00,0
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal passief 19 204,722 916,8
Version FR