Herwig Van Dijck,
Voorzitter van de Raad
van Bestuur

Boodschap van de voorzitter

Trots op het geleverde werk

Onze Raad van Bestuur is trots op het voorbije jaar 2018. Trots op het geleverde werk en op de geleverde prestaties.

De volatiliteit van de markten is steeds nauwer verbonden met de internationale geopolitieke context, en deze heeft in 2018 enkele gespannen periodes gekend. We hebben ons schip met vertrouwen door deze woelige wateren geloodst en, vergeleken met de hele sector, konden we een zeer respectabele prestatie neerzetten. Trouw aan onze filosofie hebben we ervoor gekozen om deze vruchten terug te geven aan onze leden en opnieuw bieden we dus een zeer mooi rendement aan.

De Amonisploeg heeft haar krachten gebundeld om vele projecten succesvol af te werken. Een nieuw pensioenproduct is gelanceerd: een bijkomende oplossing voor de zelfstandigen als natuurlijk persoon. We hebben met brio de dubbele cohorte net afgestudeerde artsen opgevangen. Opnieuw zoveel jonge collega’s die gedurende hun hele loopbaan kunnen rekenen op het advies en de steun van Amonis. We vierden de 50ste verjaardag van Amonis met enkele avonden in musea voor hedendaagse kunst, symbool voor de voortdurende vernieuwing van onze structuur.

Amonis telt elk jaar meer trouwe leden en 2018 is hierop geen uitzondering. Het aantal nieuw aangeslotenen en het incasso zijn in stijgende lijn. Zoals elke gezonde onderneming streven we naar een constante verbetering van onze resultaten en een vermenigvuldiging van onze communicatiekanalen. We hebben in 2018 een “ambassadeurs”-programma gelanceerd dat steunt op de medewerking van overtuigde leden om de boodschap en filosofie van Amonis uit te dragen.

We starten 2019 met veel vertrouwen. Vertrouwen in onze organisatie en haar filosofie, die in de eerste plaats gericht is op dienstverlening aan haar leden, vertrouwen in ons managementmodel, vertrouwen in onze medewerkers en vertrouwen in de loyaliteit van onze leden. Het zijn al deze elementen die Amonis in staat stellen haar bijzondere status van organisatie van “voor en door haar leden” te behouden.

Version FR